Frend (leptir)- je posebna, relativno složena mehanička naprava, koja se koristi za pravljenje međusidrišta prilikom penjanja suve stene. Princip rada je takav da se smešta u pukotine, a na opterećenje sve jače upire krilcima u zidove pukotine i na taj način sprečava ispadanje. Posebno je zgodan za korišćenje u plafonskim i previsnim pukotinama. Jednostavno se i brzo stavlja i sve više koristi u penjanju.

Sigurnost međusidrišta sa frendom direktno zavisi od onoga ko ga je postavio, odnosno od valjanosti nameštanja i sile koje se razvijaju kod pada. Postoje fix i flexi frendovi. Ne koriste se za spasilačke akcije, osim u delu pristupa povređenom.