[ Generalna ] 16 Novembar, 2010 16:09

Vreća za spavanje  je uvek potrebna,bez obzira da li ste u domu ili u šatorima.Vreće mogu biti veoma različite.Pod planinarskom vrećom podrazumevamo perjanu ili sintetičku vreću tipa mumija , koja je predviđena za boravak na temperaturi do 0 stepeni.Iskustvo govori da je ovakav profil vreče dovoljno dobar za sve „ normalne aktivnosti tokom svih godišnjih doba u načim uslovima.

Ako se planira boravak na većoj zimi,potrebna je bolja vreća ili dve vreće prethodnog tipa.Perjana vreća se razlikuje od sintetičke utoliko što ju je za istu temperaturu moguće pakovati na manju zapreminu.Pri tome perje,kada se nakvasi,gubi svojstva toplotne izolacije,što nije slučaj sa vrećom sa sintetičkim punjenjem.Bivak vreca se ispostavlja kao apsolutno neophodan deo opreme za svaku planinarsku aktivnost.Ona se pakuje na jako malu zapreminu,i ne predstavlja opterećenje,a izuzetno je korisna za boravak u planini.Vreca za spavanje ne sme da bude preuska jer je spavanje u njoj tada neprijatno.

Tezina vrece ne bi trebala da prelazi 1500g.Prilikom kupovine vrece dobro razmislite kakva vam je vreca potrebna i za kakve uslove,tj.sve zavisi od vas i vasih zelja i mogucnosti,ali nemojte zuriti pri kupovini.

[ Generalna ] 16 Novembar, 2010 15:26
  Nožna penjalica koristi se prvenstveno po užetu,pa je tome prilagođen i njen oblik.Može se upotrebljavati i za osiguravanje pri veranju i spustanju te i za  samoosiguravanje. Izrađena je u dve varijante,za desnu i levu ruku-nogu.

Prsna penjalica namenjena je za penjanje.Nosi se vezana u penjačkom pojasu.U kombinaciji sa nožnom omogućava najlakše i najudobnije penjanje.Služi i kao samoosiguranje pri penjanju  po lestvama i strminama.

Hvataljke tipa žimar,neki ih zovu asenderi imaju složeniji mehanizam i upotrebljava se u paru.Sa donje strane ima otvor za zamku,koja se optereti.Sa užadima debljine od 7-14mm.Način funkcionisanja ovih sprava je takav da pošto se postavi na uže ,ona može napredovati samo u jednom pravcu.Postavlja se na uže tako što se otvori čeljust i ubaci se uže u zaštićeni deo.Čeljust se zatvori i spremna je za upotrebu.Da bi se skinula sa užeta,potrebno je rasteretiti je.Maksimalna izdržljivost ove sprave je 4000 N odnosno 400 kg.Prilikom korišćenja jedino dozvoljeno opterećenje je aksijalno.Kada se ne koristi potrebno je zatvoriti čeljust jer se troši opruga u mehanizmu.