Nožna penjalica koristi se prvenstveno po užetu,pa je tome prilagođen i njen oblik.Može se upotrebljavati i za osiguravanje pri veranju i spustanju te i za  samoosiguravanje. Izrađena je u dve varijante,za desnu i levu ruku-nogu.

Prsna penjalica namenjena je za penjanje.Nosi se vezana u penjačkom pojasu.U kombinaciji sa nožnom omogućava najlakše i najudobnije penjanje.Služi i kao samoosiguranje pri penjanju  po lestvama i strminama.

Hvataljke tipa žimar,neki ih zovu asenderi imaju složeniji mehanizam i upotrebljava se u paru.Sa donje strane ima otvor za zamku,koja se optereti.Sa užadima debljine od 7-14mm.Način funkcionisanja ovih sprava je takav da pošto se postavi na uže ,ona može napredovati samo u jednom pravcu.Postavlja se na uže tako što se otvori čeljust i ubaci se uže u zaštićeni deo.Čeljust se zatvori i spremna je za upotrebu.Da bi se skinula sa užeta,potrebno je rasteretiti je.Maksimalna izdržljivost ove sprave je 4000 N odnosno 400 kg.Prilikom korišćenja jedino dozvoljeno opterećenje je aksijalno.Kada se ne koristi potrebno je zatvoriti čeljust jer se troši opruga u mehanizmu.