[ Generalna ] 06 Decembar, 2010 14:30

GPS-(Global Positioning System) prijemnik prima signal sa satelita.Upoređuje razliku između momenta slanja i svog trenutnog vremena.Na osnovu te razlike koja predstavlja vreme putovanja signala od satelita do prijemnika,određuje udaljenost satelita koji je poslao signal.Obradom signala sa najmanje tri satelita prijemnik izračunava svoju poziciju na Zemljinoj kugli.U kombinaciji sa vremenom:brzina kretanja ,pređeni put,brzina penjanja ili spuštanja,vreme potrebno da se stigne do cilja.

Što veći broj signala satelita u prijemniku,to veća tačnost izračunate pozicije.Određeni atmosferski uslovi i razni izvori grešaka smanjuju tačnost.Prijemnici iz ekonomske klase:prosečna tačnost od 15m,95% vremena.

Najmanje tri satelita za odredjivanje 2D koordinata,

Najmanje četiri satelita za određivanje nadmorske visine.

Šta može GPS pitate se sad,odgovor je može mnogo toga :) ,a ovu su neke od stvari.

-Izračunava koordinate geografske širine i dužine tačke na kojoj se nalazimo

-pokazuje liniju na displeju koja predstavlja put kojim smo prošli,

-brzinu kojom se krećemo,ukupno pređeni put,nadmorska visina tačke na kojoj se nalazimo

-modeli sa barometarskim visinomerom pokazuje nam topografski profil terena kojim se krećemo,ukupan uspon i ukupan spust,kratkoročnu vremensku prognozu.

-prikazuje kompas i mogućnost navigacije po azimutu ili po projektovanju tački.

-mogućnost memorisanja naše maršute i podataka o koordinatama i visinama tačaka koje smo prošli.Na putu kojim se krećemo možemo po želji da upisujemo putne tačke,raskrsnice,objekte tzv.waypoint-e,koje kasnije možemo da koristimo za navigaciju.

-memorisanje snimljenih putanja (tracklog-ova).Tracklog-ove i waypoint-e moguće je prebaciti na računar ili ih učitati iz njega.Svoje ili tuđe logove  i tačke možemo koristiti kao pouzdanog vodiča.

-korisne sitnice:vreme izlaska i zalaska sunca,prikaz mesečevih mena.

Postoje razni modeli  i vrste GPS-ova,a evo nekih:LEGEND,VISTA KLASIK,GPSMAP,Colorado 300 i još mnogi drugi.Cena uređaja se kreće od 15 000 do 50 000 dinara,a naravno da postoje i skuplji uređaji. 

[ Generalna ] 06 Decembar, 2010 14:24

Ova vrsta opreme obuhvata niz elemenata koji zavise od trenutne situacije,planiranog pohoda i organizacije.Osnovne instance ove klase opreme čine pištaljka,megafon,ručne i stacionarne radio stanice za audio signalizaciju i komunikaciju,odnosno signalni pištolj i raketa,tj raznobojni svetleći štapovi i lampe za vizuelnu signalizaciju i komunikaciju.

Ova vrsta opreme ima dvostruku značaj : sa jedne strane omogućava komunikaciju spasilaškog tima sa povređenim ili ugroženim licima,a sa druge strane omogućava međusobnu komunikaciju članova spasilačkog tima.I jedna i druga kategorija imaju ogroman značaj u akciji spašavanja.Svaki planinar bi trebao da ima pištaljku okačenu za ranac. Neki ranci imaju u sklopu kopči napravljenu pištaljku.