Ova vrsta opreme obuhvata niz elemenata koji zavise od trenutne situacije,planiranog pohoda i organizacije.Osnovne instance ove klase opreme čine pištaljka,megafon,ručne i stacionarne radio stanice za audio signalizaciju i komunikaciju,odnosno signalni pištolj i raketa,tj raznobojni svetleći štapovi i lampe za vizuelnu signalizaciju i komunikaciju.

Ova vrsta opreme ima dvostruku značaj : sa jedne strane omogućava komunikaciju spasilaškog tima sa povređenim ili ugroženim licima,a sa druge strane omogućava međusobnu komunikaciju članova spasilačkog tima.I jedna i druga kategorija imaju ogroman značaj u akciji spašavanja.Svaki planinar bi trebao da ima pištaljku okačenu za ranac. Neki ranci imaju u sklopu kopči napravljenu pištaljku.