Dereze služe za sigurno i brzo hodanje po tvrdim snežnim i ledenim podlogama.Postavljaju se na cipele,na kojima moraju stajati čvrsto.Mogu se povezati trakama,gurtnama,prusicima ako su starijeg tipa,ili preklapanjem automatskog osigurača kod novijih modela.

Razlikujemo:obične(univerzalne),polu-automatske i automatske dereze.Automatske dereze se uglavnom stavljaju na plastične cipele ili na cipele koje imaju dodatak za postavljanje tih tipova dereza.Prave se od lakih metalnih legura.Od njih se očekuje da budu dobro urađene,čvrste,lake,jednostavne za stavljanje skidanje i transport.Imaju 6-12 zubaca koji su oštre,a prilikom transporta zaštičuju.Mogu biti iz jednog ili dva komada.Dereze moraju dobro da prilažu uz cipelu,koja se u njima ne sme pomerati.One ne smeju biti suviše zategnite,da ne bi zaustavile cirkulaciju krvi i uzrokovale smrzavanje stopala,niti suviše labave,da ne bi spadale.Mogu se podešavati prema brojevima cipela.

Dereze koje se koriste za penjanje leda i strmina imaju dva zuba okrenuta napred za lakše penjanje.

Pre svake upotrebe moramo proveriti ispravnost dereza i traka za vezivanje.Dereze se kače na ranac,gde se i nose.Prilikom transporta u nekom prevoznom sredstvu moraju imati zaštitu,da ne bi došlo do slučajnog povređivanja nekog člana tima ili do cepanja nekog dela opreme.U novije vreme kupuje se sa futrolom,a ko nema futrolu moze da ih ubode u parče stiropora i tako da ih trasnportuje.