Cepin je sprava slična pijuku,odnosno krampu modifikovana za potrebe hodanja po snežnim ili lednim strminama.Cepin ima glavu,telo i vrat.Može imati duže ili kraće telo i to manje ili više zakrivljeno.Oblik cepina bira se prema nameni i usponu koji se planinari.Glava ima dva kraja,oba naoštrena i zašiljena,pri čemu je jedna strana špic,a druga lopatica.Na drugom kraju tela se nalazi zašiljeni završetak.Na telu cepina postoji ručka,a na vratu postoji rupa pomoću koje se cepin navezije na pojas.

Koristi se i za pravljenje stepenica u ledu,odnosno za pravljenje osiguravajućih štandova.Konačno cepin može služiti i kao sidrište,odnosno oslona tačka za samoosiguranje,jer nabijen duboko u led ili tvrd sneg celim telom,cepin je vrlo teško izbiti.Prilikom penjanja u ledu cepin vam je produžena ruka,odnosno kuka koja neće proklizati.Prilikom okliznuća i pada,cepin služi za kočenje i zaustavljanje.Može se koristiti samostalno ili u kombinaciji sa bajlom,odnosno ledničkim čekićem.Na glečerima nam služi za sondiranje pukotina i snežnih mostova ,za spašavanje iz ledničkih pukotinaCepin je nezamenljiv deo opreme za hodanje u snegu i ledu.

Kako izabrati dužinu cepina pitanje je sad.Stari planinari su birali dužinu cepina,tako što su stajali,cepin uzeli u ruku, i paralelno ga držali sa nogom i kad bi kraj cepina dotakao pod,to bi bila prava dužina.Što se tiče novih tehnika,evo jedne:Stanemo,raširimo ruke,u jednu ruku uzmemo cepin i stavimo ga da bude paralelan sa rukom.Kada kraj cepina dođe ispod ruke,to bi trebala da bude vaša dužina cepina.