Rukavice-zimi je potrebno imati više pari,obično tri para.Jedne nosimo sa prstima (vunene,kožne,od polara) i druge koje zovemo navlačne ,obično sa palcem a bez prstiju koje oblačimo preko prvog para rukavica da bismo ih zaštitili od kvašenja.Navlačne rukavice se prave od nekog nepromočivog materijala (u novije vreme najčešće od Gorotex-a).Za visoke planine navlačne rukavice se pune paperijem kako bi dodatno štitile ruke od velike hladnoće.

Leti nam nisu potrebne neke specijalne rukavice ako ne idemo iznad 3000m,dovoljne su samo rukavice bez prstiju,a mogu i neke tanke zbog mogućeg vetra.One nas štite od mogućih žuljeva,zbog korišćenja štapova.

Za kapu je važno da štiti glavu i uši od hladnoće.Dobro je da kapa može da se spusti sve do vrata,a otvor za oči da nebude veliki kako bi kapa pokrivala nos i usta.Ovakve kape zovemo fantomke.